Innovation and Career
Development Center Inc

Testimonials

testimonial

“Labaw sa tanan nga akong gipasalamatan niining akong nadawat nga dakong grasya karon mao ang atong labaw nga makagagahum nga sir Jesukristo, Sa Paglig-on ug paghatag kanako ug kadasig sa akong pagtuon para maka prepara ko sa among examine, walay imposible sa tanan kung mosangpit lang ta sa Ginoo. Ug sa akong ginikanan sa walay puas mga ni suporta kanako para magmapadayunon kining akong planu. Ug ang katapusan sa CEBU GEMS nga kanunay jud mutubag sa among mga panginahanglan specially sa ilang mga review materials nga gihatag ug tungod niini " We Are Now An Officer" more power CEBU GEMS! " THY WILL BE DONE"”

~OIC-NW ROMO, MARK CHRISTIAN

 

 

How can we help you?


  • Pass the Marina Competency Examination with high passing percentage.
  • Provide Top Quality Knowledge on Maritime Profession.
  • Provide Basic Knowledge on Shipboard Applications.
  • 24/7 Support to all Reviewee’s from BOARD (Marina) to BOARD (On-Board).
  • Job site Related Matters.

Visit our Facebook Page

2014 Passers
7th of February, 2015 by rheo888

 

2014 PASSERS

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

MARINA TRANSITION PERIOD