Innovation and Career
Development Center Inc

Testimonials

testimonial

“Aduna koy tulo ka punto nga buot ipadayag, Una, nagpasalamat ako sa atong Balaang Makagagahum sa pagiya ug pagtabang sa akong mga pag ampo nga makapasar sa eksam. Ikadaduha, sa CEBU GEMS sa paghatag ug mga materyales o kahimanan nga maoy nag silbing akong armas ug panangga sa pakigbatok sa mga makapakurog ug makakulbang mga pangutana sa eksamin, Ika tulo ug katapusan, sa akong pamilya ug mga sa mga tawo nga nagpangga ug nagsuporta kanako sa panahon sa akong pagpaningpalad ug pagpakigbatok sa mga pasulay sa kinabuhi. DAGHANG SALAMAT. “THY WILL BE DONE””

~OIC-NW OLITRES, ELMER R.

 

 

How can we help you?


  • Pass the Marina Competency Examination with high passing percentage.
  • Provide Top Quality Knowledge on Maritime Profession.
  • Provide Basic Knowledge on Shipboard Applications.
  • 24/7 Support to all Reviewee’s from BOARD (Marina) to BOARD (On-Board).
  • Job site Related Matters.

Visit our Facebook Page

Page does not exist

The page you are looking for currently does not exists